Mobilt vakthold

Mobilt vakthold

Vi bevokter og inspiserer alt fra boliger, til borettslag og næringsbygg. Våre mobilpatruljer er operative i hele Stor-Oslo.

Føl deg trygg mens vi sikrer dine eiendeler.

Tjenesten tilbys hele døgnet, på forhåndsavtalte antall inspeksjoner og tider på døgnet. Vekterne rykker også ut ved innbruddsalarmer, ransalarmer, assistansealarmer og andre tekniske alarmer.

Våre vektere vurderer og dokumenterer avvik som kan utgjøre sikkerhetsrisiko, bortviser uvedkommende og vurderer avvik som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

For våre entreprenørkunder, inspiserer og bevokter vi byggeplasser, samt foretar forskjellige kontrolltjenester, som HMS-relaterte kontroller og oppfølging av sikringstiltak.

Våre mobilpatruljer er forberedt på alle situasjoner og kan derfor agere raskt og effektivt. De kan observere og vurdere hvilke umiddelbare tiltak som er mest hensiktsmessig, for å bevare eller gjenopprette sikkerheten.

Kontakt

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne