Covid-19 Tiltak

Covid-19 Tiltak

Informasjon og tiltak som er iverksatt

Beskytt dine kunder og ansatte. Våre vektere er drillet på smittevernsregler og hjelper blant annet til med å organisere køer, distribuere håndsprit og påse korrekt bruk av munnbind. Sammen skreddersyr vi vakthold etter dine behov og i løpet av 24 timer kan vi ha vektere på plass for deg.

Våre vektere er hele tiden oppdatert på smittevernsreglene som gjelder for ditt område. Vi stiller med renset uniform til hvert skift, benytter ansiktsmasker som tilfredsstiller krav helsemyndighetenes krav.

Siden situasjonen forandrer seg fra dag til dag tilbyr vi fleksible løsninger uten bindingstid og vi kan redusere eller øke bemanning raskt etter ditt behov.

  • Vi følger kunngjøringene fra myndighetene og gjennomfører alle krav og retningslinjer for å forhindre spredning av smitte.
  • Våre beredskapsplaner med risiko- og sårbarhetsanalyser er oppdatert og tiltak iverksettes fortløpende ved behov.
  • Reiseforbud på alle internasjonale forretningsreiser som ikke er kritiske er utvidet til 31. Juli 2021.
  • Nasjonale forretningsreiser skal godkjennes.
  • Ansatte er informert om viktigheten av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon
  • Økt fokus på vask og desinfeksjon på utsatte steder.
  • Ansatte oppfordres til å unngå unødig reisevirksomhet. Det pålegges karantene for reiser i land og områder i henhold til myndighetenes retningslinjer.
  • Vi har opprettet dedikerte COVID-19 sider internt, slik at vi kan holde alle ansatte løpende orientert.