Kontrolltjenester

Kontrolltjenester
Vekter som ser på sikkerhetskamera feed

Ofte er det behov for å ta en kontroll av personalet, kundeopplevelsen eller andre aspekter av bedriften. Da er det greit å hente inn en nøytral part.

Vi utfører kontrolltjenester både uniformert og sivilt.
Vi utfører kontroller i form av mystery shopper, kvalitetskontroll, personal/ intern kontroll, varemottakskontroller og kontroll/tilsyn av tekniske installasjoner og heismaskinrom. Instrukser blir utarbeidet i samarbeid med deg som kunde.

Vi er meget fleksible når det kommer til hvilke oppdrag og ønsker du som kunde måtte ha. Sammen med en av våre sikkerhetsrådgivere, setter vi sammen en løsning som er tilpasset dine behov.

Våre vektere er opplært til å følge instrukser samt improvisere dersom det er nødvendig, så langt det fører til et trygt og sikkert resultat.

Proff Security utfører også kontroll av skjenkebevilling og har en erfaren stab som utfører disse kontrollene.

Kontakt

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne