Stasjonært vakthold

Stasjonært vakthold
Vekter ute i en gågate

Stasjonært vakthold innebærer at en eller flere av våre vektere bevokter et geografisk definert området under hele tjenesten.

Vi tilbyr en rekke stasjonære vaktholdstjenester.
Våre stasjonære vektere kan utføre en kombinasjon av sikkerhetstjenester der man utfører vakthold, kontroller, inspeksjoner og servicerapporter. En stasjonær vekter kan for eksempel ta rollen som resepsjonist eller en tradisjonell vekter som bevokter et fast område.

Sammen med deg som kunde utarbeider vi en instruks etter ditt behov. Vi stiller høye krav til service, profesjonalitet og diskresjon fra våre vektere.

Tjenesten kan for eksempel innebære at våre vektere utfører sentralbord og resepsjonstjenester, utfører manuell adgangskontroll eller bevokter områder, byggeplasser, bygg, kjøpesentre etc.

Kontakt

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne