Adgangskontroll

Adgangskontroll

Adgangskontroll fra Proff Security AS er et elektrisk system som hjelper til med å sortere hvem som har noe i et bygg eller lokale å gjøre, og hvem som ikke har det. Ansatte i en virksomhet får utdelt individuelle nøkkelkort med tilhørende kode, som begrenser adgangen til for eksempel fellesarealer eller kontorer.

Uavhengig om adgangskontrollen skal beskytte et borettslag, en byggeplass, et helseforetak, et kjøpesenter eller et butikklokale, kan det være lurt å ta en gjennomgang på hva god sikkerhetskultur er. Uten opplæring i dette kan nemlig adgangskontrollen miste sin effekt i betydelig grad.

Oppmuntre til økt årvåkenhet

Til tross for at mange dører, porter og lignende er gjort utilgjengelig uten riktig ID-kort, er halehengproblematikk en veldig vanlig utfordring for mange norske bedrifter og borettslag. Dette innebærer at ansatte eller beboere i uoppmerksomme øyeblikk lar fremmede følge etter dem i det man åpner og går gjennom en dør. Da har plutselig adgangskontrollsystemet mistet sin funksjon.

I et kontorbygg med mange leietakere ser man gjerne at sikkerhetskulturen er dårlig, særlig ved hovedinngangen. Ofte blir det slik at ansatte tar med seg hvem som helst inn. Når en nærmer seg sine egne lokaler blir det lettere å legge merke til fremmede, og enda mer synlig er det om man finner uvedkommende i spesielle avdelinger eller datarom. Her er årvåkenheten tydeligere.

Som sikkerhetsansvarlig i en virksomhet eller borettslagsleder er det viktig å oppfordre folk til å ta ansvar også i den ytre periferien av lokalene. Du kommer langt med å spørre høflig «Hvem skal du besøke?» eller «Kan jeg hjelpe deg?». Jobben blir enklere dersom vedkommende har et synlig adgangskort eller besøkskort. Har personen ingen av delene bør du spørre og følge vedkommende dit han eller hun skal. Kan vedkommende ikke svare på spørsmålet ditt, bør du høflig følge vedkommende ut.

Ekstra sikkerhet med kort og kode

Med adgangskontroll er det mulig å logge hendelser. Regelverket for bruk av adgangskontroll krever imidlertid at det brukes både kort og inngangskode for å gjøre denne typen logging mulig. Dessverre er det mange bedrifter som kun tar i bruk kort og kode etter normal arbeidstid. Proff Security anbefaler alle virksomheter å bruke kort og kode gjennom hele døgnet. Det gjør det også vanskeligere å misbruke et kort som er mistet samtidig som du har lov å logge alle dørpasseringer. Dette kan være nyttig informasjon på et senere tidspunkt.

Skriv oss

Eventuelle spørsmål i tankene dine

Kontakt oss gjerne