VAKTHOLD

VAKTHOLD
vakthold

Våre tjenester

Mobilt vakthold

Vi bevokter og inspiserer alt fra boliger, til borettslag og næringsbygg

Bomiljøvakthold

Vi sikrer ditt nabolag mot tyveri hærverk og andre uønskede hendelser

Sentervakthold

Våre sentervektere er med på å bidra til en hyggeligere opplevelse på senteret

Stasjonært vakthold

En eller flere av våre vektere bevokter et geografisk definert området

Ordensvakthold

Vi ønsker alle gjester velkommen med et smil og garanterer ro og orden

Arrangementvakthold

Vi tilbyr svært gode løsninger på arrangementvakthold til private og offentlige arrangementer.

Kontrolltjenester

Vi utfører kontrolltjenester både uniformert og sivilt.

Områdekontroll

Ved å patruljere området forebygger vi tyveri, avfall, trusler og ran.

Sykehus vakthold

Proff Security AS har lang erfaring med å utføre vakthold på sykehus

Byggevakthold

Byggeplasser og anleggsområder kan være utfordrende å sikre