Følg oss på

Vakthold

Mobilt vakthold

Vi bevokter og inspiserer alt fra boliger, til borettslag og næringsbygg. Våre mobilpatruljer er operative i hele Stor-Oslo.

Føl deg trygg mens vi sikrer dine eiendeler.

Tjenesten tilbys hele døgnet, på forhåndsavtalte antall inspeksjoner og tider på døgnet. Vekterne rykker også ut ved innbruddsalarmer, ransalarmer, assistansealarmer og andre tekniske alarmer.

Våre vektere vurderer og dokumenterer avvik som kan utgjøre sikkerhetsrisiko, bortviser uvedkommende og vurderer avvik som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

For våre entreprenørkunder, inspiserer og bevokter vi byggeplasser, samt foretar forskjellige kontrolltjenester, som HMS-relaterte kontroller og oppfølging av sikringstiltak.

Våre mobilpatruljer er forberedt på alle situasjoner og kan derfor agere raskt og effektivt. De kan observere og vurdere hvilke umiddelbare tiltak som er mest hensiktsmessig, for å bevare eller gjenopprette sikkerheten.


Bomiljøvakthold

Trygghet er noe alle ønsker og har behov for i sitt nabolag.

Vi sikrer ditt nabolag mot tyveri hærverk og andre uønskede hendelser igjennom bomiljøtjenester som vakthold, regelmessig patruljering og utrykning. Våre løsninger er skreddersydde etter hvert enkelt nabolag sitt unike behov.

Ved tilkalling vil vi assistere på en slik måte at tryggheten og sikkerheten i nabolaget ivaretas.

Vektere utfører et avtalt antall inspeksjoner i et avtalt tidsrom for å forebygge uønskede hendelser som uro, hærverk, innbrudd eller

miljøforstyrrelser. I tillegg kan enhver boenhet ringe vår vakttelefon som er åpen 24 timer i døgnet for å få assistanse ved husbråk eller opphold av uønskede personer på området.


Sentervakthold

Våre sentervektere er med på å bidra til en hyggeligere opplevelse på senteret, slik at kundene kan ha et trygt opphold. Både oppdragsgiver og ansatte opplever færre uønskede hendelser med oss tilstede.

Synlige vektere gir tryggere omgivelser.

Sentervektere gir en økt trygghetsfølelse både for kunder og ansatte, samt ivaretar sikkerheten og beskytter senterets eiendom og tilhørende ute-areal.

Ved å ha vektere til stede på senteret forhindrer man også tyveri og svinn, samt oppfordrer både kunder og ansatte til å oppføre seg ordentlig.

Våre vektere er tilgjengelige og behjelpelige. Vi bistår ansatte i å håndtere uønskede situasjoner som tyverier, vanskelige kunder, brannsituasjoner og livredning om nødvendig.

Med sentervakthold fra Proff Security får du som kunde en skreddersydd totalløsning basert på dine behov.


Stasjonært vakthold

Stasjonært vakthold innebærer at en eller flere av våre vektere bevokter et geografisk definert området under hele tjenesten.

Vi tilbyr en rekke stasjonære vaktholdstjenester.

Våre stasjonære vektere kan utføre en kombinasjon av sikkerhetstjenester der man utfører vakthold, kontroller, inspeksjoner og servicerapporter. En stasjonær vekter kan for eksempel ta rollen som resepsjonist eller en tradisjonell vekter som bevokter et fast område.

Sammen med deg som kunde utarbeider vi en instruks etter ditt behov. Vi stiller høye krav til service, profesjonalitet og diskresjon fra våre vektere.

Tjenesten kan for eksempel innebære at våre vektere utfører sentralbord og resepsjonstjenester, utfører manuell adgangskontroll eller bevokter områder, byggeplasser, bygg, kjøpesentre etc.


Ordensvakthold

Våre ordensvakter har lang erfaring og er svært dyktige innenfor fagfeltet.

Vi er opptatt av høy service i kombinasjon med godt og effektivt vakthold.

Vi møter alle gjester med et smil og sørger for at du som kunde skal være trygg på at våre ordensvakter sørger for ro og orden i lokalet.

Vi har full kontroll på at brannforskrifter og alkoholloven følges, samt at nøye id kontroll blir utført ved inngangen.


Arrangementvakthold

Et arrangement krever nøye planlegging. Det gjelder også for vaktholdet for arrangementet med tanke på bemanning, instrukser og tiltak for økt sikkerhet både før, under og etter arrangementet.

Vi tilbyr svært gode løsninger på arrangementvakthold til private og offentlige arrangementer.

Proff Security har lang erfaring med arrangementer som festivaler, konserter, kick off, julebord, bryllup, messer, sportsarrangement, i tillegg til ledsagertjenester. Våre ordensvakter er kompetente og erfarne vektere som til en hver tid setter sikkerhet, diskresjon, nøyaktighet og service i høysetet.

For å kartlegge eventuelle sikkerhetsrisikoer stiller vi gjerne våre sikkerhetsrådgivere til disposisjon i forkant av ditt arrangement for grundig planlegging og gjennomgang av sikkerhetsrutiner og instrukser.

Vi har også gode samarbeidspartnere innen sjåførtjenester og gjerde/telt utleie. Uansett arrangement og størrelse ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 


Kontolltjenester

Ofte er det behov for å ta en kontroll av personalet, kundeopplevelsen eller andre aspekter av bedriften. Da er det greit å hente inn en nøytral part.

Vi utfører kontrolltjenester både uniformert og sivilt.

Vi utfører kontroller i form av mystery shopper, kvalitetskontroll, personal/ intern kontroll, varemottakskontroller og kontroll/tilsyn av tekniske installasjoner og heismaskinrom. Instrukser blir utarbeidet i samarbeid med deg som kunde.

Vi er meget fleksible når det kommer til hvilke oppdrag og ønsker du som kunde måtte ha. Sammen med en av våre sikkerhetsrådgivere, setter vi sammen en løsning som er tilpasset dine behov.

Våre vektere er opplært til å følge instrukser samt improvisere dersom det er nødvendig, så langt det fører til et trygt og sikkert resultat.

Proff Security utfører også kontroll av skjenkebevilling og har en erfaren stab som utfører disse kontrollene.


Områdekontroll

Ved at våre områdekontrollvektere patruljerer og er tilstede, forebygger vi tyverier, svinn, trusler og ran.

Våre vektere patruljerer i et gitt geografisk område og foretar jevnlige inspeksjoner.

Våre vektere bistår butikkansatte med åpning/stenging av butikken, anmelder tyverier og yter generell service til kunder og publikum. Du som kunde utstyres med en håndholdt og diskre assistansealarm som er i direkte kontakt med våre områdekontrollvektere.

Har du behov for assistanse, trykker du på assistansealarmen og våre vektere vil være på stedet i løpet av kort tid. Våre områdekontrollvektere kan også komme innom til avtalt tidspunkt i løpet av dagen, for å ta en inspeksjon og kontrollere at alt er i orden.


Smitteverns Vakthold

Beskytt dine kunder og ansatte. Våre vektere er drillet på smittevernsregler og hjelper blant annet til med å organisere køer, distribuere håndsprit og påse korrekt bruk av munnbind. Sammen skreddersyr vi vakthold etter dine behov og i løpet av 24 timer kan vi ha vektere på plass for deg.

Våre vektere er hele tiden oppdatert på smittevernsreglene som gjelder for ditt område. Vi benytter ansiktsmasker som tilfredsstiller helsemyndighetenes krav.

Siden situasjonen forandrer seg fra dag til dag tilbyr vi fleksible løsninger uten bindingstid og vi kan redusere eller øke bemanning raskt etter ditt behov.