Følg oss på

OM OSS

Proff Security ble etablert i 2012. Motivasjonen for å etablere et nytt vaktselskap kom som en konsekvens av at vi så behovet markedet hadde for å benytte seg av mer fleksible og dynamiske vakt- og sikringstjenester. Vi som startet selskapet hadde da mange års erfaring med tradisjonelle vektertjenester og bakgrunn i allsidige og varierte utfordringer. Den teknologiske utviklingen har gitt oss nye og banebrytende muligheter for å utvikle selskapet, sentralt står arbeidet med utviklingen av PS-Drift, vårt eget system som kan modelleres etter alle mulige behov og dermed gir effektiv støtte for våre vektere i tillegg til å gi oppdragsgivere et umiddelbart oversiktsbilde over sitt objekt eller oppdrag. Forretningsmodellen har vært vellykket fra første driftsår og vi har en kontinuerlig årlig vekst av både oppdrag og ansatte.

Vi har hovedkontor i Oslo med 47 kompetente vektere. Vi har høy kompetanse innen alle typer vakthold-, sikring- og kontrolltjenester. Virksomheten styres ut fra vår FG-godkjente, døgnbemannede vaktsentral og vi har stort fokus på kontinuerlig utvikling av digitale sikkerhetsløsninger. Dette gir store fordeler da vi hele tiden lærer oss å bruke og det nyeste innen kamera- og varslingsteknologi, kunnskap som vi utvikler for å levere deg en velfungerende og effektiv tjeneste.

Får å imøtekomme våre oppdragsgiveres økende behov for kvalitet og miljø ISO-sertifiserte vi selskapet i 2019 dette som en naturlig utvikling siden sikkerheten for både våre egne ansatte og våre kunder utgjør en stor del av vårt HMS arbeid.

Kompetente og motiverte vektere er en grunnleggende faktor i selskapets forretningsfilosofi. Alle våre vektere har godkjent vekteropplæring i tillegg til ytterligere sikkerhetskurs for å kunne utføre spesialiserte vaktholdoppdrag. Dette er helt essensielt for oss da vi først må være 100% trygge på vår kompetanse sånn at vi kan levere deg 100% trygghet.

Kontakt oss gjerne for sånn at vi kan skreddersy en løsning for ditt sikkerhetsbehov.

Godkjenninger

Nøkkelpersonell

May Kirkerud

Daglig Leder
98908785
may@proffsecurity.no
LinkedIn

Kaisar Ali

Sikkerhetssjef
47878786
kaisar@proffsecurity.no
LinkedIn

Erlend Eidsvoll

Styreleder
46644492
erlend.eidsvoll@proffsecurity.no
LinkedIn

Lukman Majeed

Avdelingsleder
47161216
lukman@proffsecurity.no
LinkedIn

Mette Hanssen

Områdeleder Oslo
98816282
mette@proffsecurity.no
LinkedIn