Chat with us, powered by LiveChat

Kontrolltjenester

Vi utfører kontrolltjenester både uniformert og sivilt

Ofte er det behov for å ta en kontroll av personalet, kundeopplevelsen eller andre aspekter av bedriften. Da er det greit å hente inn en nøytral part.

Vi utfører kontroller i form av mystery shopper, kvalitetskontroll, personal/ intern kontroll, varemottakskontroller og kontroll/tilsyn av tekniske installasjoner og heismaskinrom. Instrukser blir utarbeidet i samarbeid med deg som kunde.
Vi er meget fleksible når det kommer til hvilke oppdrag og ønsker du som kunde måtte ha. Sammen med en av våre sikkerhetsrådgivere, setter vi sammen en løsning som er tilpasset dine behov.
Våre vektere er godt opplært til å følge instrukser samt improvisere dersom det er nødvendig, så langt det fører til et trygt og sikkert resultat.
Proff Security utfører også kontroll av skjenkebevilling og har en godt erfaren stab som utfører disse kontrollene.
Som et ledd i en større operasjon med å effektivisere og heve kvaliteten på våre utekontroller av biler, engasjerte vi i 2013 Proff Security AS som et tilskudd til eget inspektørkorps.
En av fordelene var den uavhengigheten Proff har og dermed kommer inn som en nøytral part dersom det skulle oppstå uønskede hendelser. Et annet element som har vært med på å gjøre samarbeidet med Proff Secutity til en suksess er fleksibiliteten vi får ved at dem selv vurderer behovet og regulerer oppdragsmengde og hurtighet på inspeksjonene. Vi får også rapporter umiddelbart som er tilgjengelige elektronisk.
Dette var så vellykket at vi i dag har avviklet egne inspektører og kun bruker innleid personell fra Proff Security.
Erlend Eidsvoll
Viseadm. direktør – Norgestaxi AS

Kontaktskjema


Translate »