Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjelder for Proff Security AS og nettsiden http://proffsecurity.no.

BEHANDLINGSANSVARLIGHovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Proff Security AS med organisasjonsnummer 999 615 430. Ansvarlig personer hos oss er Kaisar Ali.

Hvor vi sier «deg» eller «din» i denne erklæringen, betyr dette enten deg eller personer som handler på vegne av deg. Der vi sier «vi», «oss» eller «våre» betyr dette Proff Security AS.

INNSAMLING AV OPPLYSNINGER OM DEG OG HVORDAN VI BRUKER DE

Hvilke opplysninger vi samler inn om deg, varierer avhengig av hvordan du bruker tjenestene våre. Personopplysningene vi samler inn eller har om deg vil vi enten få direkte fra deg, fra tredjeparter eller samle inn fra din aktivitet på vår nettside eller bruk av våre tjenester (for eksempel bilder / lydopptak).

1. ONLINE HENVENDELSER OG KONTAKTSKJEMA

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

Ditt navn, hjemmeadresse, telefonnummer og en generell beskrivelse av din eiendom og livsvaner.

Vi bruker informasjonen din til følgende formål:

Gi deg et tilbud, dette vil bli gjort enten via telefon, husbesøk eller gjennom online spørreskjema.

Vår bruk av informasjonen som beskrevet ovenfor er tillatt i henhold til gjeldende personvernregelverk. Behandlingen av dine personopplysninger vil enten være basert på samtykke fra deg, nødvendige forberedelser forut for inngåelse av en kontrakt eller vår berettigede interesse i å kunne markedsføre våre produkter (jf. hhv. GDPR art. 6.1, bokstav a), b) eller f).)

2. MARKEDSFØRING

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

Dine personlige opplysninger som du selv gir til oss som ditt navn, hjemmeadresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi kan også registrere dine preferanser, som for eksempel hvilke produkter du er interessert i, som en del av vår dataanalyse, for å forbedre måten vi driver vår virksomhet og for å gi en bedre service.

Vi bruker informasjonen din til følgende formål:

Vi bruker dine personlige data til å sende deg direkte markedsføringskommunikasjon om våre sikkerhetsprodukter og tjenester. Dette kan være i form av e-post, post, SMS, telefon eller bruk av IP-adresse for målrettet elektronisk annonsering via plattformer som Facebook og Google.

Der vi har kontaktinformasjon fordi vi har installert et alarmsystem, vil vi kontakte deg med detaljer om lignende produkter eller tjenester (inkludert spesialtilbud, rabatter og konkurranser) med mindre du har bedt oss om å slutte å sende deg vårt markedsføringsmateriale eller avregistrert deg. Du vil bli gitt mulighet til å avregistrere deg fra vår elektroniske markedsføringskommunikasjon hver gang du mottar e-post med detaljer om lignende produkter og tjenester fra oss. Du kan også sende oss en e-post og avregistrere deg når som helst. E-postadressen for dette er post@proffsecurity.no

Vår bruk av informasjonen som beskrevet ovenfor er tillatt i henhold til gjeldende personvernlover. I de fleste tilfeller er behandlingen av dine personopplysninger for markedsføring basert på vår berettigede interesse (jf. GDPR art. 6.1, bokstav f), men i enkelte tilfeller (for eksempel når det kreves av loven) kan det være basert på ditt samtykke (jf. GDPR art. 6.1, bokstav a).

3. KUNDESERVICE

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

Ditt navn, telefonnummer (e), og andre opplysninger som du oppgir til oss via for eksempel e-post eller telefon.

Vi bruker informasjonen din til følgende formål:

For å gi deg kundeservice.

For å sende deg et spørreskjema for bedre å forstå på hvilke områder vi kan forbedre vår service og gi individuell oppfølging og tilbakemelding til deg.

I de fleste tilfeller er behandlingen av dine personopplysninger basert på din og vår berettigede interesse (jf. GDPR art. 6.1, bokstav f).

4. BESTILLER EN ALARMTJENESTE

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

Ditt navn, hjemmeadresse, telefonnummer (e), e-postadresse og betalingsdetaljer.

Vi vil også samle inn kontaktinformasjonen til dine alarmkontakter fra deg. Dette vil inneholde navn, telefonnummer og/eller e-postadresse. Kontaktpersoner kan være din partner, familiemedlemmer, naboer, venner eller ansatte.

 

Vi bruker informasjonen din til følgende formål:

Vi bruker informasjonen din til å installere alarmen og for å kunne levere overvåkingstjenesten.

Vi kan også sende deg et tilbakemeldingsskjema for å forstå bedre på hvilke områder vi kan forbedre vår service og gi individuell oppfølging og tilbakemelding til deg.

 

Vi kan kontakte dine alarmkontakter med det formål å tilby opplæring i hva deres roller og ansvar innebærer. Etter det vil vi bare kontakte dine alarmkontakter hvis alarmen din utløses, og vi ikke får tak i deg. Hvis du gir oss personopplysninger om alarmkontakter, bekrefter du at du har informert dem om at vi skal bruke deres personopplysninger med det formål å ha dem som alarmkontakt.

Vår behandling er tillatt i henhold til gjeldende personvernregelverk, ved at opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser (vår forpliktelse i kontrakten til å gi deg overvåkingstjenester) (jf. GDPR art.6.1, bokstav b).

 

5. FRA DIN BRUK AV VÅR NETTSIDE

Vennligst se vår Erklæring om informasjonskapsler for mer informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg når du besøker nettsiden vår.

6. FRA DIN BRUK AV VÅRE TJENESTER

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

Ditt navn, hjemmeadresse, husets geografiske beliggenhet, telefonnummer (e), e-postadresse, nødkontakter, logger over telefonsamtaler og all korrespondanse og systembrukerlogger, inkludert alarm- og utrykningshendelser.

Vi bruker informasjonen din til følgende formål:

Telefon: Vi vil kommunisere med deg over telefonen for rutinemessig service og vedlikehold eller i tilfelle en alarm utløser. Noen av våre telefonsamtaler registreres og lagres på en sikker tredjeparts database.

Alarmhendelser: Når du eller en annen alarmbruker aktiverer eller deaktiverer alarmen din, beholder vi en oversikt over når dette skjedde, metoden som ble brukt og brukernavnet. Dette er tilgjengelige for deg på vår Mine Sider og i appen.

Alarmbilder og opptak: Når alarmen utløses, mottar vi bilder eller opptak av eiendommen avhengig av typen utstyr som er satt opp på eiendommen din. Opptakene vil bare dekke et begrenset tidsrom.

Avhengig av ditt valg av tjenester, kan du bruke systemet til å vise og ta bilder av eiendommen til enhver tid. Disse bildene er kun tilgjengelige for deg.

Vi kan også sende deg et spørreskjema etter et vedlikeholds besøk for bedre å forstå på hvilke områder vi kan forbedre vår service og gi individuell oppfølging og tilbakemelding til deg.

For å videreutvikle våre produkter og tjenester (inkludert installasjon, vedlikehold og overvåkning) og for å optimalisere vårt produkttilbud kan vi bruke aggregerte og/eller anonymiserte opplysninger om deg og/eller kombinasjoner av kundeopplysninger. Opplysninger kan også brukes for utvikling av markedsføringsaktiviteter for fremtidige kunder og/eller for å gjøre modeller for tilpassing av våre produkter, tjenester og vårt tilbud basert på din bruk av tjenesten.

Vår behandling er tillatt i henhold til gjeldende personvernregelverk, herunder som følge av at behandlingene er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser til å gi deg overvåkingstjenester (jf. GDPR art. 6.1, bokstav b).

7. FRA DIN BRUK AV APP`ER OG INNLOGGINGSSIDER

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

Ditt navn, hjemmeadresse, telefonnummer (e), e-postadresse og betalingsdetaljer, GPS-posisjon (bare hvis du aktiverer tjenesten).

Vi bruker informasjonen din til følgende formål:

Hvor du har aktivert GPS-sporing, vil vi spore GPS-posisjonen din for å finne ut om du er hjemme eller borte når alarmen din utløses.

Vår behandling er tillatt i henhold til gjeldende personvernregelverk, herunder som følge av at behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser til å gi deg overvåkingstjenester (jf. GDPR art. 6.1, bokstav b).

INFORMASJON VI SAMLER INN FRA TREDJEPART

Vi mottar informasjon fra tredjepartspartnerselskaper som du har delt data med og samtykket til at vi skal motta den.

Vi samler inn og bruker informasjonen til å markedsføre våre tjenester til deg, men ikke hvis du har reservert deg og gitt beskjed at du ikke vil bli kontaktet for markedsføringsformål. Vi vil gi deg en enkel mulighet til å melde deg ut når som helst hvis du ikke vil bli kontaktet.

OPPLYSNINGER SOM VI DELER MED ANDRE

Vi selger aldri informasjonen din til tredjepart.

Vi kan dele data med andre selskaper i samarbeid Proff Security AS i forbindelse med levering av våre produkter og tjenester.

Da våre aktiviteter krever kompetanse og ressurser fra andre selskaper, vil vi også måtte dele informasjonen med leverandører, beskrevet under, for å kunne utføre disse aktivitetene.

Følgende leverandører er sentrale databehandlere og vil kunne behandler dine personopplysninger:

Skytjenester, inkludert Microsoft 365 lokalisert i EØS for å lagre alarmopptak og de personlige dataene du oppgir, og for katastrofegjenopprettingstjenester, samt for utførelsen av en kontrakt vi inngår med deg.

Tjenesteutviklere, inkludert Automagi AS, Innovative, Amesto, Visma og SuperOffice lokalisert i EØS

Kundesupportleverandører, inkludert Braathe Gruppen. Amesto, Innovative lokalisert i EØS som vi bruker til å hjelpe oss med å gi deg våre skjemaer og fakturaer, og komme i kontakt med deg.

Kundekommunikasjonsleverandører, inkludert SuperOffice, PS-Drift og PVM House lokalisert i Norge, eMarketing og Mailchimp lokalisert i EØS som vi bruker til å gi deg informasjon og tilbud via e-post eller fysiske utsendelser.

Telefonsystemleverandør Phonero lokalisert i EØS som vi bruker for å komme i kontakt med deg via telefon.

Betalingsleverandører som Visma lokalisert i EØS som vi bruker til å behandle installasjons- og tjenestebetalinger.

Finansielle tjenesteleverandører som inkluderer Proff regnskap AS og Visma lokalisert i Norge som vi bruker til å tildele krav utstedt av kontrakten med deg, f.eks. i tilfelle feil i rettidig betaling for produkter og tjenester.

Våre lokale franchisetakere og partnere i Norge som vi bruker til å gi deg installasjon, vedlikehold og kundeservice.

De lokale myndighetene hvis det er åpenbart at en forbrytelse er begått eller at nødtjenester må kontaktes.

Leverandører av finansiell revisjon som Proff regnskap AS i Norge for å kunne utføre revisjoner som påkrevd i lov.

Analyse- og søkemotorleverandører, inkludert Google og Facebook lokalisert i EØS og USA som vi bruker til å hjelpe oss med å forbedre og optimalisere søkeresultatene og markedsføringen.

 

Markedsføring og markedsundersøkelser, inkludert Ellefsen Marketing & Consulting og Mailchimp lokalisert i EØS som vi bruker til markedsføring, markedsundersøkelser og tilbakemeldinger fra kunder.

TREDJEPARTER

I den utstrekning at installasjon og levering av våre produkter og tjenester i dine lokaler som kunde kan innebære behandling av personopplysninger fra andre tredjeparter (for eksempel besøkende eller familiemedlemmer), kan du være forpliktet til å varsle dem om vår behandling av personlige data.

OPPBEVARING AV DIN INFORMASJON

Dine personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, slik dette er beskrevet i denne erklæringen.

Med mindre vi likevel er pålagt å lagre opplysninger om deg, eksempelvis med grunnlag i lov, vil vi slette eller anonymisere de i samsvar med vår «Data Retention Policy».

DINE RETTIGHETER

Du har en rekke rettigheter i forhold til dine personlige data. Du har rett til innsyn i dataene dine, rette eventuelle feil, retten til å slette dine personopplysninger og begrense eller reservere deg mot behandling. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt, ikke å motta fremtidig markedsføring, og under noen omstendigheter har du rett til å overføre informasjonen til deg eller en tredjepart, og retten til å motsette deg profilering og automatisert beslutningstaking. Du kan også klage på behandlingen av dine personopplysninger til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet).

KONTAKT OG HENVENDELSER

Det primære kontaktpunktet for alle henvendelser om denne erklæringen, inkludert forespørsel om utøvelse av dine rettigheter, er daglig leder. Daglig leder kan kontaktes på følgende måte:

post@proffsecurity.noTelefon 23 62 62 62Smalgangen 42 B, 0188 Oslo

Hvis du har en klage eller spørsmål rundt hvordan vi bruker dine personlige data, vennligst kontakt oss og vi vil forsøke å løse problemet så snart som mulig.

Denne Personvernerklæringen ble oppdatert i Juli 2018. Vi forbeholder oss retten til å endre ved behov.

VI BENYTTER OSS AV COOKIES

Informasjon fra cookies

For at vår nettside skal fungere optimalt, bruker vi cookies for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Disse opplysningene er helt anonymisert og blir brukt for statistikk og analyse av nettsiden, samt annonsering.

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som blir lagret på enheten din når du besøker siden vår. Disse registrerer IP-adresse og hvor lenge besøkende er på siden, hva de klikker på og hvilken enhet de bruker, samt gir oss en oversikt over hvor mange besøkende siden har. Ønsker du ikke lagring av cookies kan du følge anvisningene her for å skru de av i netteleseren din: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Google

Data samles inn via tredjepart-cookies fra Google Analytics og AdWords. Google registrerer din IP-adresse for å koble aktiviteter sammen i én økt, noe som gjør det lettere å forstå bruksmønster. IP-adressen blir anonymisert, slik at vi ikke har mulighet til å knytte aktivitetene til en spesifikk person. Vi bruker denne statistikken for å kunne tilby mer interessant innhold på nettsiden og for å stadig forbedre oss. AdWords samler inn data slik at vi kan målrette annonser mot de som har besøkt siden vår. Vi kan ikke spore dataene til enkeltpersoner.

Facebook pixel

Data samles inn via tredjepart-cookies fra Facebook. Facebook samler inn data slik at vi kan målrette annonser i Facebook mot de som har besøkt siden vår. Vi kan ikke spore dataene til enkeltpersoner.