Vektertjenester og vakthold

Kostnadsfritt sikkerhetsbefaring

Vi tilbyr en uforpliktende sikkerhetsvurdering av deres bedrift og forslag til å avdekke sikkerhetsrutiner og tiltak for å stoppe uønskede hendelser relatert til sikkerhet.
Dere får deretter en pristilbud på tjenester  som vi kan levere for å forebygge bl.a. tyveri, innbrudd og hærverk mot deres lokaler. Våre tjenester gir også deres ansatte en sikrere arbeidsplass og en tryggere arbeidsplass.

Kontakt oss for å sette opp en sikkerhetsbefaring.

En tryggere arbeidsplass med områdekontroll

Med aktiv områdekontroll tilbyr vi våre kunder en sikrere hverdag med jevnlige inspeksjoner. Både ansatte og kunder vet at vi er der når vi trengs og er i nærheten når uønskede hendelser finner sted.

Våre vektere hjelper din bedrift med å forebygge svinn, tyveri, trusler og minsker risiko for ran. I tillegg setter vi service meget høyt og hjelper hjerne butikkansatte med åpning, stenging og bistår med politianmeldelser av tyveri og andre lovbrudd.

Mobilt vakthold og utrykning på kort varsel

Blandt våre ekstra tjenester tilbyr vi faste og tilfeldige kontroller og hjelper til med å forebygge lovbrudd i områder innenfor våre kontrollområder.
Med 10 minutters utrykningsgaranti i Oslo sentrum, er vi der for å assistere med uønskede episoder.

Vi tilbyr mobilt vakthold til borettslag, bedrifter, butikker og private. Med mulighet for alarminstallasjon og 24 timers vakthold, er vi tilgjengelig når det virkelig gjelder.

Borettslag, Bomiljø, overvåkning og alarm Oslo