Chat with us, powered by LiveChat

Områdekontroll

Områdekontroll gir deg ekstra trygghet i nærheten

Våre vektere patruljerer i et gitt geografisk område og foretar jevnlige inspeksjoner.

Ved at våre områdekontrollvektere patruljerer og er tilstede, forebygger vi tyverier, svinn, trusler og ran. I tillegg bistår vi de butikkansatte med åpning/stenging av butikken, anmelder tyverier og yter generell service til kunder og publikum.
Du som kunde utstyres med en håndholdt og diskret assistansealarm som er i direkte kontakt med våre områdekontrollvektere. Har du behov for assistanse, trykker du på assistansealarmen og våre vektere vil være på stedet i løpet av kort tid.
Våre områdekontrollvektere kan også komme innom til avtalt tidspunkt i løpet av dagen, for å ta en inspeksjon og kontrollere at alt er i orden.
— Vi har brukt Proff Security i forbindelse med ordensutordringer i området Gunerius og Brugata i Oslo der vi eier mange av eiendommene.
I dette området har vi hatt noe av det tyngste rus miljøet, rom problematikk og opphold for de som ikke er lovlig i Norge som en ganske stor utfordring.
Proff Security har på en elegant og smart måte klart å rydde opp i dette på kort tid. De virker som de har en god evne til å være faste, men rettferdige og samtidig som de også viser omsorg for de som har det tyngst i byen. De er raske til å starte opp og resultatene kom raskt. De er også lette å ha med å gjøre når vi ønsker endringer i både tid og avtaler.
Jeg kan sterkt anbefale dem til vekteroppdrag.
Ola Stavnsborg 
Sikkerhetssjef Olav Thon Gruppen 

Kontaktskjema


Translate »