Chat with us, powered by LiveChat

Mobilt vakthold

Føl deg trygg mens vi sikrer dine eiendeler

Vi bevokter og inspiserer alt fra boliger, til borettslag og næringsbygg. Våre mobilpatruljer er operative i hele Stor-Oslo.

Tjenesten tilbys hele døgnet, på forhåndsavtalte antall inspeksjoner og tider på døgnet. Vekterne rykker også ut ved innbruddsalarmer, ransalarmer, assistansealarmer og andre tekniske alarmer.
Våre vektere vurderer og dokumenterer avvik som kan utgjøre sikkerhetsrisiko, bortviser uvedkommende og  vurderer avvik som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
For våre entreprenørkunder, inspiserer og bevokter vi byggeplasser, samt foretar forskjellige kontrolltjenester, som HMS-relaterte kontroller og oppfølging av sikringstiltak.
Våre mobilpatruljer er forberedt på alle situasjoner og kan derfor agere raskt og effektivt. De kan observere og vurdere hvilke umiddelbare tiltak som er mest hensiktsmessig, for å bevare eller gjenopprette sikkerheten.
Sameiet Jensens Have, med litt over 600 boenheter, benytter seg av Proff Security sine vaktholdtjenester og er meget fornøyde.
 Proff Security er en trygghet for nabolaget, spesielt da vi regelmessig ser dem patruljere i området og har en meget rask responstid da vi har hatt behov for det.
Rapporter og tilbakemeldinger er punktlige og oppdaterte til en hver tid.
Jeg anbefaler Proff Security sine vaktholdtjenester.
Hans Petter Foss
Styreleder – Sameiet Jensens Have

Kontaktskjema


Translate »