Service tjenester vakthold og sikkerhet

Utrykning av mobilt vekter

Føl deg trygg

Vaktselskapet Proff Security tilbyr alle kunder en serviceinnstilt og profesjonell service innen vakthold. Vi setter store krav til oss selv og våre vektere for å kunne yte den beste sikkerhetstjenesten i Oslo området. Med hel-digital loggsystem får du umiddelbart tilgang til viktige hendelser som kan være av interesse for deg og området dere befinner dere i.

Med vektertjenester fra oss, kan vi tilby skreddersydde løsninger til borettslag, boligområder og private kunder. Med mobilt vakthold og alarm utrykning tilbyr vi 10 minutters utrykning i Oslo sentrum.

Vårt 24timers bemannede vaktsentral, gir deg som kunde trygghetsfølelse, ved å vite at vi er der for deg, hver gang vi trengs.

Kontakt Proff security for pristilbud og mer informasjon om våre vektertjenester i Oslo