Hvordan bli vekter eller ordensvakt

En vekter er en person som har ansvar for å passe på andre personers sikkerhet og/eller deres eiendom/eiendeler. Vektere er yrkesbetegnelsen på en ansatt i et offentlig godkjent vaktselskap. Vekteren har rettighetene til både en privatperson og til kunden (eierrett) som han opptrer på vegne av. Alle vekteroppgaver er regulert i lov om vaktvirksomhet av 2001.

Tjenester

Vektere har gjerne hovedvekten av arbeidstiden på kveldstid og natt. Mange store bedrifter leier inn vektere på kort sikt, og på lange kontrakter. Vektertjenesten inkluderer blant annet:

Stasjonærtjeneste – service og sikkerhet for bedrifter, gjerne med adgangskontroll og alarmovervåking. Vekteren går regelmessige HMS-runder i bygget, utfører enkelt kontorarbeid og holder resepsjonen åpent for kunder etter normal arbeidstid.

Teknotjeneste – utfører teknisk service utenfor normal arbeidstid gjerne for å sikre kontinuitet i produksjon og/eller sikre verdier.

Sentertjeneste – forebygge nasking/tyveri og skade på verdier. Utrykninger ved alarm, samt være tilgjengelig for publikum med informasjon.

Mobilt vakthold – vekteren overvåker et større område for å forebygge uønskede hendelser og rykker ut ved alarm.

Verditransport – vektere har ofte ansvar for transport av store verdier som f.eks. penger og sensitive dokumenter. Sikkerheten rundt verditransporter er ekstrem høy. Av sikkerhetsmessige grunner er de fleste sikkerhetstiltak på verditransportbiler taushetsbelagt, men blant de mange sikkerhetstiltak finner man blant annet avanserte sporingssystemer for å finne igjen tapte verdier. Det er også vanlig at ingen, selv ikke vekteren, har tilgang til selve verdiene under transport.

Vektere utfører også sikkerhetskontroll ved norske flyplasser, heliports og utfører ISPS-tjeneste ved havnområder.